เฉลย

posted on 30 Jan 2011 23:52 by function-planty

เฉลยแบบทดสอบ
 
1.เมื่อดูชิ้นส่วนที่ตัดตามขวางของพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์และพบว่าใจกลางของชิ้นส่วนนั้นเป็นเนื้อเยื่อไซเลม แสดงว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นส่วนของอะไร
 
ตอบ รากพืชใบเลี้ยงคู่
เมื่อตัดตามขวางรากของพืชใบเลี้ยงคู่ จะพบว่าส่วนของท่อน้ำ (xylem) อยู่ตรงกลางและรอบๆ ท่อน้ำจะมีท่ออาหาร (phloem) ส่วนในลำต้นจะมีท่ออาหารอยู่ด้านนอกและท่อน้ำอยู่ด้านใน 
 
 
2.  ถ้าท่านทดลองควั่นต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและทิ้งไว้นาน ๆ ผลจะเป็นอย่างไร
 
ตอบ พืชจะยังคงมีชีวิตอยู่เพราะท่อลำเลียงกระจายทั่วไป
 
 เหตุผล พืชใบเลี้ยงเดี่ยวมัดท่อน้ำท่ออาหารจะกระจายอยู่ทั้งด้านนอกตรงกลางและด้านในของลำต้นดังนั้นการควั่นต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจึงไม่ตายและยังคงลำเลียงน้ำและอาหารได้ตามปกต 
3.เนื้อเยื่อใดในลำต้นที่ถูกสร้างขึ้นมากที่สุดในการเจริญขั้นที่สอง
ตอบ
 
4.pericycle อยู่ในชั้นใด
 
ตอบ stele
 
5.จงเปรียบเทียบชั้นcortex และชั้นstele ในลำต้น
 
ตอบ cortexจะแคบ  ชั้นsteleจะกว้าง
 
6.รากแขนงจะแตกออกจากส่วน pericycle ส่วนกิ่งจะแตกออกจาก
ตอบ cortex